Riistapellot ja nuolukivet

24.4.2017

Riistapellot ja nuolukivet

Jos haluat perustaa uuden riistapellon tai tarvitset avustusta siemeniin vanhalle riistapellolle, niin laadi vapaamuotoinen ja lyhyt suunnitelma ja toimita se sähköpostilla:  ville.kytola(at)pp.inet.fi tai paperilla jollekkin johtokunnan jäsenelle. Harkitsemme tapauskohtaisesti siementen- ja tarvikkeiden määrän.

 

Johtokunta päätti kokouksessaan:

Riistapellon siemenet voidaan hankkia metsästysseuran toimesta, jos pellon hoitaja toimittaa seuralle suunnitelman pellon hoidosta ja pelto merkitään seuran karttoihin. Myös nuolukiviä voidaan hankkia anomuksesta.  Seuran hankkimat nuolukivet merkitään seuran karttoihin.

 

Henkilö- ja jäsenvalintoja tehtiin seuraavasti:

Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Taipale

Seuran varsinaiseksi jäseneksi valittiin Veli-Matti Kalliokoski