Vuosikokous terveiset

6.7.2018

 

 

Perhon ylipään metsästysyhdistyksen vuosikokous 2018

Seuran 183.sta jäsenestä oli paikalle saapunut vain 14 jäsentä päättämään yhteisistä asioista.

Toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä kävi ilmi että seuran toiminta on ollut vilkasta ja mm. teiden kunnostuksiin on käytetty paljon rahaa. Seuran taloustilanne on tällä hetkellä tiukka.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Kytölä

Johtokunan muodostavat: Teemu Pohjonen, Markku Isomöttönen, Mikko Taipale. Olli Koivukoski, Ari Vehkalampi ja Armas Lakanen

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Vuosikokous kutsui Juhani Kytölän metsästysseuran kunniapuheenjohtajaksi

Perusteluissa mainittiin mm.

Juhani on yksi seuran perustajajäsenistä. Hän on toiminut seuran puheenjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuosikymmeniä

Kunniajäseniksi kutsuttiin Reima Honkonen ja Olli Koivukoski

Perusteluissa mainittiin mm.

Reima on ollut seuran jäsen v.1975 asti ja toiminut johtokunnassa vuosikymmeniä. Erityisen ahkera Reima on ollut vuokrasopimuksia uusittaessa.

Olli on toiminut seuran sihteerinä yli 20 vuotta ja hoitanut tehtävänsä todella hyvin

 

Jäsenmaksuksi päätettiin 25e.

Lisäksi päätettiin asettaa riistanhoitovelvoite: Yksi riistanhoitotyö tai riistanhoitovelvoitemaksu 5e.

Riistanhoitotyö voi olla ruokintapaikka tai riistalaskenta tai kokoukseen osallistuminen tai saaliskyselyyn vastaaminen.m Mahdollinen velvoitemaksu laskutetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun yhteydessä.

Riistakiintiön johtokunta päättää myöhemmin, riistakeskuksen suositukset huomioon ottaen. Kiintiö ja metsästysaika ilmoitetaan metsästäjille tekstiviestillä ja seuran nettisivuilla.

Metsäkanalintukiintiön edellytyksenä on riistakolmion laskeminen. Laskenta suoritetaan 11.8.2018. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Hirviseurueeseen ilmoittautui 27 metsästäjää

Hyvää alkavaa metsästyskautta  2018/2019

T: Ville Kytölä pj.