Vuosikokous terveiset 2020

3.7.2020

Perhon ylipään metsästysyhdistyksen vuosikokous 2020


Toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä kävi ilmi että seuran toiminta on ollut tavanomaista. 

Jäsenmaksuksi päätettiin 30e.

Jäsenmaksun korotuksen perusteena on ampumaratayhdistyksen väliaikainen jäsenmaksun korotus, joka on 10e/jäsen. Metsästysseura tilittää maksut Ampumaratayhdisykselle.

 

Lisäksi päätettiin asettaa riistanhoito velvoite: Yksi riistanhoitotyö tai riistanhoito velvoite maksu 5e.

Riistanhoitotyö voi olla ruokintapaikka tai riistalaskenta tai kokoukseen osallistuminen tai saaliskyselyyn vastaaminen. Mahdollinen velvoite maksu laskutetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun yhteydessä.


Riistakiintiön osalta päätettiin: 2 kaurista/metsästäjä.Kaurispukin kevätmetsästys on keilletty.

Koppelon,riekon, peltopyy ja fasaanin metsästys on kielletty

Metsäkanalintujen riistakiintiön johtokunta päättää myöhemmin, riistakeskuksen suositukset huomioon ottaen.


Metsästysseura muodosti rauhoitusalueen :Salorannantien, VT13 ja sähkölinjan väliselle alueelle. Lisäksi vuosikokous päätti kieltää kaiken metsästyksen 23.12.-25.12 2020 


Hirviseurueeseen ilmoittautui 28 metsästäjää

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Kytölä

Johtokuntaan valittiin 2021-2022  :Teemu Pohjonen, Markku Isomöttönen ja Mikko Taipale.

Johtokunnassa jatkavat:Olli Koivukoski, Ari Vehkalampi ja Ismo Alanko

 

 


 

Hyvää alkavaa metsästyskautta  2020/2021

 

T: Ville Kytölä pj.