Vuosikokous 2021

14.7.2021

Perhon ylipään metsästysyhdistyksen vuosikokous 2021

Seuran vuosikokous pidettiin 9.7.2021. Paikalla oli 21 jäsentä.

Kokouksessa pidettiin hiljainen hetki Kunniapuheenjohtaja Juhani Kytölän ja Kunniajäsen Reima Honkosen muistolle.

Jäsenmaksuksi päätettiin 30e. Lisäksi päätettiin tarjota jäsenille vapaaehtoista riistanhoitovelvoitemaksua. Maksu on 5€ ja sen voi maksaa seuran tilille, jos ei pysty osallistumaan riistakolmiolaskentoihin tai muihin seuran järjestämiin riistanhoitotöihin.

 

Metsästysseura on jäsenenä Perhon ampumaratayhdistyksessä. Ampumaradalla on tehty paljon talkootyötä. Vuosikokous keskusteli asiasta ja päätti tarjota jäsenille vapaaehtoista talkootyömaksua, jos ei pysty osallistumaan talkoisiin. Talkootyön arvo on ollut 60€/jäsen. Jokainen jäsen voi maksaa haluamansa summan seuran tilille. 

Riistakiintiön osalta päätettiin: 

Metsäkanalitukiintiöksi päätettiin kaksi metsäkanlintua. Johtokunta voi arvioida kiintiötä uudelleen jos riistakolmio saadaan laskettua. 

Riistakolmio lasketaan 31.7.2021. Asiasta tiedotetaan tarkemminlähempänä ajankohtaa

Kauriskiintiöksi päätettiin: 2 kaurista/metsästäjä.Kaurispukin kevätmetsästys on keilletty.

Vuosikokus antoi johtokunnalle  tehtäväksi selvittää kauriin kevätmetsästys asiaa. Selvitettävänä on maanomistajien suhtautuminen ja seuralle mahdollisesti aiheutuvan haitan todennäköisyys. Kun selvitys on tehty, julkaistaan se seuran jäsenille.


Rauhoitusalueeksi päätettiin  :Salorannantien, VT13 ja sähkölinjan väliselle alueelle. Lisäksi vuosikokous päätti kieltää kaiken metsästyksen 23.12.-25.12 2021

Hirviseurueeseen ilmoittautui 31 metsästäjää

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Kytölä

Johtokuntaan valittiin  :Olli Koivukoski, Ari Vehkalampi ja Ismo Alanko. Johtokunnassa jatkavat:Teemu Pohjonen, Markku Isomöttönen ja Mikko Taipale

 

Hyvää alkavaa metsästyskautta  2021/2022

 

T: Ville Kytölä pj.